Evanghelia dupa ioan online dating toepen online dating

Ucenicul care a scris Evanghelia după Ioan descrie mai întâi o vieţuire proprie.

Capitolele unu până la doisprezece sunt trăiri în lumea astrală, capitolele treisprezece şi următoarele descriu trăiri din planul devachanic. Ioan descrie trăirile din planul astral fiindcă el este de părere că ceea ce a realizat Iisus Christos aici pe Pământ nu poate fi înţeles decât dacă priveşti aceasta în lumina spiritualului.

Ce a făcut, ce a spus Maestrul, omul poate înţelege dacă el se transpune într-o stare mai înaltă.

Printr-o evoluţie lăuntrică omul poate ajunge la faptul de a vedea efectiv în lumea astrală.

Cele vieţuite de om în mod fizic cu Iisus erau inteligibile doar dacă erau mai întâi percepute pe plan astral.Christos, reprezentantul noului, trebuie să crească, iar Ioan, care este doar Înainte-mergătorul său, trebuie să se micşoreze. Înţelepţi preoţi antici posedau învăţături spirituale sublime, care fuseseră date din cea mai profundă cunoaştere.Dar cultura păgână antică nu deţinea o anumită învăţătură: cucerirea lumii fizice.Este o rugăciune meditativă, de la început şi până la propoziţia „întunericul nu cuprinde Lumina”.Dacă sufletul vieţuieşte ce se află în aceste propoziţii, atunci sunt trezite puterile pentru a înţelege conţinutul capitolelor unu până la doisprezece.

Leave a Reply